Search
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • mail_edited
  • White Amazon Icon
  • White Facebook Icon

O'Nealya Gronstal, Executive Director

ogronstal@lakeshorefoodclub.org

Kate Lietz, Program Coordinator

volunteer@lakeshorefoodclub.org

Lakeshore Food Club

920 E. Tinkham Ave

Ludington, MI  49431

(231) 480-4334

Hours

Monday - Friday 11am-5pm